Različna narečja so se oblikovala že v zgodovini, ko se ljudje niso toliko selili kot danes, ko lahko vsak dan obiščemo različne kraje. Tako se je skoraj v vsaki vasi oblikoval določen govor. Ljudje z istega območja ali vasi so imeli svoje besede za določeno stvar in niso vedeli, kako to isto stvar imenujejo v drugih krajih. Foto: Pixabay
Ravno zaradi tega, ker so v vsakem kraju drugače poimenovali isto stvar, se je oblikovala posebna govorica, vezana na določeno območje ali kraj, čemur rečemo narečje. Gre tudi za drugačen naglas pri govoru, pa tudi za drugačna poimenovanja (npr. bicikelj namesto kolo, šporhet namesto štedilnik). Foto: BoBo


V tem posnetku lahko spoznate narečje na Primorskem