Splošni pogoji in določila sodelovanja za objavo vsebin v aplikaciji RTV Živ žav.

Pomen izrazov

»RTV Slovenija« je Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
»Aplikacija Živ žav« je mobilna aplikacija RTV Živ žav oziroma spletna stran www.rtvslo.si/ziv-zav.
»Pošiljatelj« je oseba, ki na podlagi tega pravilnika pošlje vsebino za objavo v aplikaciji RTV Živ Žav oziroma za oddajo ali rubriko, ki je del te aplikacije.
»Uporabnik« je oseba, ki uporablja aplikacijo Živ žav.
»Vsebina« so gibljive slike, fotografije, avdio material, govorjeno ali napisano besedilo ali druga vsebina, ki jo uporabnik pošlje za objavo v aplikaciji Živ žav.
»Pogoji« so pogoji sodelovanja za objavo vsebin v aplikaciji RTV Živ Žav.

Namen objave tekstovnih, fotografskih in avdio-video vsebin

Namen objave vsebin je zbrati čim večje število vsebin, primernih za objavo na aplikaciji RTV Živ Žav.

Sodelovanje

Za besedila: uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo, neposredno na naslov oddaje ali z uporabo spletnega obrazca, v katerem pripne besedilo. Pripisati mora svoje ime in starost ter telefonsko številko staršev ali njihovega elektronskega naslova. Pred objavo bomo namreč zahtevali dovoljenje staršev za objavo in njihovo strinjanje s temi pogoji.

Za fotografije: uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo, neposredno na naslov oddaje ali z uporabo spletnega obrazca, v katerem zapiše kje in kdaj je fotografija nastala, kaj se je takrat dogajalo in kdo je na njej. Pripisati mora svoje ime in starost ter telefonsko številko staršev ali njihovega elektronskega naslova. Pred objavo fotografije bomo namreč zahtevali dovoljenje staršev za objavo in njihovo strinjanje s temi pogoji. Uporabnik mora zagotoviti, da se vsi, ki so na fotografiji, strinjajo z njeno objavo.

Za videoposnetke: uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje videoposnetek ali povezavo do naloženega posnetka na eno od video platform, neposredno na naslov oddaje ali z uporabo spletnega obrazca, v katerem zapiše kje in kdaj je videoposnetek nastal, kaj se je takrat dogajalo in kdo je na njem. Pripisati mora svoje ime in starost ter telefonsko številko staršev ali njihovega elektronskega naslova. Pred objavo videoposnetka bomo namreč zahtevali dovoljenje staršev za objavo in njihovo strinjanje s temi pogoji. Uporabnik mora zagotoviti, da se vsi, ki so na videoposnetku, strinjajo z objavo.

Vse stroške nastale pri produkciji vsebin nosi uporabnik sam.

Izbor

Izbor vsebin, ki bodo objavljene v aplikaciji RTV Živ žav, bo opravilo eno od uredništev RTV Slovenija. Uredništvo pri izbiri vsebin prosto presoja, katere vsebine bodo objavljene in katere ne.
Pošiljatelji objavljenih vsebin niso upravičeni do nikakršnega denarnega nadomestila za objavo vsebine.

Materialne pravice na vsebinah

Pošiljatelj s sprejemanjem teh pogojev izjavlja, da je imetnik, in da prosto razpolaga z vsemi premoženjskimi pravicami, ki jih na podlagi teh pogojev prenaša na RTV Slovenija.
V kolikor posamezna vsebina vsebuje elemente avtorskega dela, se šteje, da je pošiljatelj na RTV Slovenija prenesel naslednje pravice:

 • pravico reproduciranja vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki,
 • pravico distribuiranja,
 • pravico javnega izvajanja,
 • pravico radiodifuznega oddajanja,
 • pravico radiodifuzne retransmisije,
 • pravico dajanja na voljo javnosti,
 • pravico predelave za potrebe objave v aplikaciji RTV Živ žav,
 • pravico avdiovizualne priredbe za potrebe objave v aplikaciji RTV Živ žav.

Pravice se iz prejšnjega odstavka prenesejo na RTV Slovenija izključno in krajevno ter časovno neomejeno.
Pri koriščenju pravice do predelave ali pravice do avdiovizualne priredbe, se šteje, da ima RTV Slovenija na novo ustvarjenem avtorskem delu vse materialne avtorske pravice brez omejitev in s katerimi prosto razpolaga.
V kolikor posamezna vsebina vsebuje elemente izvajalskega dela, se šteje, da je pošiljatelj na RTV Slovenija prenesel naslednje pravice:

 • pravico radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne priobčitve svoje izvedbe,
 • pravico reproduciranja posnetkov svoje izvedbe,
 • pravico distribuiranja posnetkov svoje izvedbe,
 • pravico dajanja na voljo javnosti.

Pravice se iz prejšnjega odstavka prenesejo na RTV Slovenija izključno in krajevno ter časovno neomejeno.

Moralne pravice na vsebinah

RTV Slovenija bo spoštoval vse moralne pravice morebitnih avtorjev in izvajalcev skladno z zakonskimi določbami in splošno sprejeto prakso pri posamezni uporabi izvajalskega dela. Pošiljatelj je dolžan podatke o avtorjih in izvajalcih poslati na RTV Slovenija hkrati s poslano vsebino. V kolikor posamezna vsebina še ni bila prvič objavljena, se šteje, da pošiljatelj dovoljuje RTV Slovenija, da v svojih medijih prvič objavi poslano vsebino (pravica do prve objave).

Osebnostne pravice

Pošiljatelj s sprejemanjem teh pogojev izjavlja, da dovoljuje javno objavo fotografije ali posnetka in je od morebitnih tretjih oseb na fotografiji ali posnetku pridobil vsa potrebna soglasja za javno objavo. Če so na fotografiji ali posnetku mladoletne osebe, pošiljatelj jamči, da je za objavo pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Varovanje osebnih podatkov

S posredovanjem vsebin preko aplikacije RTV Živ žav uporabnik izrecno dovoljuje, da RTV Slovenija pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke ter jih objavi v aplikaciji RTV Živ žav.
RTV Slovenija zagotavlja varstvo osebnih podatkov uporabnikov v skladu Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Primernost vsebine in preklic pravice do priobčitve

Pošiljatelj lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. To naredi s poslanim e-sporočilom neposredno na naslov oddaje ali z uporabo spletnega obrazca. Odstranitev vsebine zahteva le pošiljatelj. RTV Slovenija bo vsebino odstranila najkasneje v roku 4 dni od prejema zahtevka.
Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi avtor ali izvajalec, ki trdi, da pošiljatelj ni pridobil materialnih pravic, ki jih je poslal na RTV Slovenija, in oseba, katera ocenjuje, da so ji bile kršene osebnostne pravice. V tem primeru mora poleg svoje zahteve na RTV Slovenija poslati tudi svoje osebne oziroma kontaktne podatke. RTV Slovenija bo takoj po razjasnitvi dejanskega stanja vsebino odstranila.
Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi katerikoli uporabnik, ki ocenjuje, da je posamezna vsebina iz kateregakoli razloga neprimerna za objavo. RTV Slovenija bo v najkrajšem možnem času ocenila upravičenost takšne zahteve in ravnal skladno z uredniško politiko medija, v katerem je vsebina objavljena.

Končne določbe

Z oddajo vsebine aplikaciji RTV Živ žav, se šteje, da pošiljatelj sprejema te pogoje in določila sodelovanja v trenutku, ko posreduje katerokoli vsebino.