Po vsem svetu je dogovor, da ima teden sedem dni. Gre za časovno enoto, ki nam omogoča, da se lahko dogovorimo o različnih obveznostih, ki nas čakajo ob različnih dnevih.

Vsak teden se prične s ponedeljkom in konča z nedeljo. Sobota in nedelja sta uradno dneva, ko je čas za zasebno življenje (ni šole, vrtca, mnoge uradne službe so zaprte). Foto: Čist hudo

Res pa je, da je dandanes življenje takšno, da mnogi delajo tudi ob sobotah in nedeljah. V enem letu, ki ima 365 dni, je tako 52 tednov in en dan. Foto: Čist hudo