Raziskovalno-razvojna enota predšolske vzgoje, ki med drugim povezuje raziskovalce, strokovne delavce vrtcev, predstavnike staršev in lokalne skupnosti, je plod sodelovanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Vrtca Koper in koprske občine. Foto: BoBo

V koprskem vrtcu Ribica se je s skupino najstarejših predšolskih otrok, starih od pet do šest let, oblikovala prva enota večjezičnega vrtca. Ravnateljica vrtca Koper Alenka Rušt: "S tem da je slovenščina seveda tisti temeljni steber. Poleg tega imamo vzgojiteljico za italijanščino, ki z otroki govori izključno italijansko; s pedagoške fakultete vstopajo tudi z angleščino, prek jezika seznanijo otroke tudi z večkulturnostjo. To se nam zdi pomembno, ker je naša želja, da imamo kakovostne programe. Omogočamo, da se teorija in praksa zedinita." Prve aktivnosti raziskovalno-razvojnega dela potekajo že od avgusta, dosedanje izkušnje, tudi ob podpori staršev, pa so zelo pozitivne: "Veseli smo, da lahko otroke pripravimo na sodobno družbo, življenje. Tako omogočimo lažji vstop v šolo in jih opremimo s kompetencami, ki jih bodo potem potrebovali."

Enota Ra-Ra, ki so jo zasnovali že pred tremi leti, je nastala s sodelovanjem koprske občine, vrtca in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem z namenom raziskovanja in razvoja predšolske vzgoje. Prodekanja za kakovost in razvoj, dr. Sonja Rutar: "Naša naloga bo, ob tem da zagotavljamo večjezično učno okolje, zagotavljati pristope in njihov razvoj. Raziskovalci na vseh področjih bodo to razvijali in proučevali, da bi zagotovili kakovostno predšolsko vzgojo za vse. To pomeni, da je tu prisotno področje učenja matematike, naravoslovja, družboslovja, zagotavljanje inkluzije." Kakovostna predšolska vzgoja je namreč naložba v odraslo obdobje, dodaja Rutarjeva.

Senat pedagoške fakultete je sprejel tudi akt o organiziranosti in delovanju enote, s čimer je bilo zagotovljeno dolgoročno raziskovalno-razvojno delovanje.