"Pri učenju tujega jezika ne zamudimo popolnoma nič, če z učenjem tujega jezika pri otrocih počakamo do začetka šolanja, do prvega razreda", pravi dr. Ljubica Marjanovič Umek in še dodaja, da na Finskem, v državi, po kateri se radi zgledujemo, v 1. razredu še nimajo tujega jezika.


Kakšna je primerna didaktika učenja tujega jezika pri otroku?

Dr. Marjanovič Umek pravi, da je najbolje, da otrok "pobira" jezik iz okolja in se srečuje s tujejezičnimi ljudmi.

Glede učenja jezika preko risank, dr. Marjanovič Umek pravi, da ta način pride bolj v poštev pri starejših otrocih, saj se predšolski otroci preko televizije ne morejo naučiti tujega jezika.

Jezik je živ organizem in se mora učiti v komunikaciji.

"Otroci tujcev, ki so vključeni v vrtec, se relativno hitro naučijo slovenščine, ker jo vsak dan slišijo in ker morajo delovati v tem okolju", pravi razvojna psihologinja.


Ali je razlika, če se predšolski otrok uči tujega jezika prek aplikacije ali pa če za učenje uporablja didaktično igro s fizičnimi kartami?

Dr. Marjanovič Umek odgovarja, da je razlika ogromna. Do tretjega leta zaslonov pri malčkih sploh ne bi smeli uporabljati, saj lahko to vodi v odvisnost. Aplikacija Duo Lingo tako na primer pri predšolskih otrocih ni prava izbira pri učenju tujega jezika.


Prisluhnite celotnemu podkastu Jezikanje:

Zgodnje poučevanje jezikov: kdaj in koliko?