Večino podzemnih jam oblikuje zakisana voda. Zakisana voda počasi razjeda mehko, apnenčasto skalo in na takšen način nastane podzemna jama. Jame nastajajo počasi, lahko tudi tisoč let. V jamah je vedno približno ista temperatura (okrog 10 Stopinj Celzija). Foto: www.dzrj-lukacec.si
S pronicanjem deževnice skozi apnenčasta tla, se v deževnici raztaplja apnenec. V takšnih jamah živi človeška ribica, jamska kozica, nekaj žuželk, pajkov, tudi netopirji. Foto: Postojnska jama (Iztok Medja)
Jame so v preteklosti predstavljaje tudi prvi dom predzgodovinskemu človeku. Ljudje niso živeli globoko v jamah, ampak blizu vhoda. Tam so se skrivali pred slabim vremenom, jedli in spali. Foto: Postojnska jama (Iztok Medja)