Med najbolj ogrožene živali spadajo: velike pande, afriški slon, koala, leviči, Foto: Reuters
Tukaj vidimo, katere živalske vrste so ogrožene v Sloveniji. Foto: zivljenjskaokolja.splet.arnes.si
Živalske vrste so lahko ogrožene tudi zato, ker jih na primer lovci preveč iztrebijo (prepogosti lov). Na izumrtje vpliva tudi podnebje (na primer preveč suše, zato se porečja dobesedno posušijo in tam več ne morejo plavati ribe). Foto: EPA