Oko je čutilo za vid. Predmete vidimo, ker jih svetloba osvetli. To pomeni, da se svetloba od predmeta, ki je v našem zornem polju, odbije v naše oko. Foto: Pixabay
Razlaga o tem, kako vidimo?
Dokaz, da je za to, da nekaj vidimo, potrebna svetloba, je ta, da v temi ne vidimo ničesar. Svetloba, ki je naravna (sonce) ali umetna (luč) je torej nujna, če želimo nekaj videti. Foto: Pixabay