Ciljna populacija – starši in mentorji
Vsebina je namenjen tudi ozaveščanju staršev o pomembnosti slušnega razumevanja in mentorjem pri vključevanju zvočnih vsebin kot didaktičnega sredstva v učne procese. Starši in mentorji so v vlogi aktivnih sopotnikov otroka pri odkrivanju radijske igre in popotovanju skoznjo.

Razvoj veščin in znanj pri poslušanju radijske igre za otroke
Razvoj konkretnih didaktičnih vsebin, povezanih z radijsko igro za otroke, smo naslonili na splošne cilje (po učnem načrtu Zavoda RS za šolstvo).

Cilji radijskih iger za otroke:

  • ozaveščajo značilnosti medijskih predelav, realizacij, aktualizacij književnih besedil oziroma prepoznavajo temeljne značilnosti posameznih medijev,
  • primerjanje posamezne primerov predstav s književnim besedilom,
  • doživljanje, razumevanje in vrednotenje gledališke predstave, radijske igre filma, z govornim, pisnim in likovnim izražanjem.


Posebej za radijsko igro pa:

  • oblikovanje čutno domišljijske predstave književnih oseb na podlagi zvočnih informacij (videz, osebnostne lastnosti, motivi za ravnanje), dogajalnega prostora in časa,
  • vrednotijo radijske igre – upoštevanje nazornosti glasovne predstavitve oseb in prostora, ustreznost in učinkovitost zvočne opreme dogajanja ipd.