Rok na portalu eDavki je daljši, 20. februar. Foto: BoBo

Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najpreprosteje je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.

Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora najpozneje danes vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti.

Finančna uprava (Furs) svetuje, naj tudi letos to storijo po elektronski poti. To je mogoče storiti prek mobilne aplikacije eDavki ali spletnega portala eDavki, kjer je na voljo že predizpolnjena vloga z lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge preprostejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo oddana pravilno. Tudi rok za oddajo je v tem primeru daljši, in sicer 20. februar.

Če zavezanci s Fursom ne želijo poslovati elektronsko, pa lahko vlogo v papirnati obliki pošljejo po pošti ali jo prinesejo v vložišče finančnega urada osebno.

Olajšavo se običajno bolj izplača uveljavljati tistemu od staršev, ki ima višjo plačo. Lahko jo uveljavljata tudi oba, vendar si morata v tem primeru čas uveljavljanja olajšave razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po šest mesecev). Pri optimiziranju davčne obveznosti si lahko pomagata s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki.

Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine, v katerem ta ne bo upoštevana. To pa pomeni, da bo moral doplačati več oz. bo prejel manjše vračilo dohodnine, kot bi ga sicer. Olajšavo bo lahko uveljavljal tudi še po prejemu informativnega izračuna, tako da bo nanj podal ugovor, a bo morebitno vračilo dohodnine prejel pozneje.