Živijo v skupiniah do okrog 10 beloglavcev. Vedno, ko počivajo, ena pazi na njih in ostane budna, saj imajo veliko plenilcev. Foto: Pixabay
Pri njih je zanimivo, da je samička "glavna" in ji je samec nekoliko podrejen. Sicer je pa v skupini vedno en par, torej samička in samec, ki sta glavna pred ostalimi. Foto: Pixabay
Kaj je na jedilnem listu? Listje dreves, sadje, drevesni sok in smola, majhna semena ter poganjki. Njihova rehrana vključuje tudi žuželke in rastlinske izločke. Foto: Pixabay