Oči človeške ribice so pokrnele, vendar še vedno občutljive za svetlobo. Ležijo globoko v podkožju in so le včasih, posebej pri mladih osebkih, vidne skozi kožo. Foto: BoBo
Ker nima oči, s katerimi bi videla tako kot vidimo mi, ima ostale čute zelo dobro razvite, da se lahko znajde v prostoru. Foto: BoBo
Človeška ribica plava s kačastim zvijanjem telesa. Foto: Postojnska jama (Iztok Medja)