Če opazujete isti predel morske plaže ob različnih urah, lahko vidite razliko: enkrat je voda visoko oziroma je vidite več, čez nekaj ur, pa morje kar izgine in je gladina nižja. Ravno to sta plima (višja gladina) in oseka (nižja gladina). Foto: Pixabay
Višanje in nižanje gladine morja se zgodi zaradi vrtenja Zemlja okrog svoje osi in kroženja Lune okrog Zemlje. Plima in oseka tako nastopita v razmiku okrog 12 ur. Torej je velika razlika v vodni gladini vidna ob na primer osmi uri zjutraj in nato osmi uri zvečer. Foto: Pixabay
Ni pa povsod na planetu Zemlja enako: ponekod so razlike v plimi in oseki lahko veliko metrov (predvsem v Afriki je tako). Foto: Pixabay