Enojajčni dvojčki so vedno istega spola. Nastanejo iz enega jajčeca, ki se nato razdeli v dva dela in nastaneta dva zarodka. Kaj nimata takšna dviojčka istega? Popka. Popek je pri vsakem drugače oblikovan. Foto: Pixabay
Tudi prstni odtis je pri enojajčnih dvojčkih različen. Foto: Pixabay
Kljub temu, da so si enojajni dvojčki resnično zelo podobni v vsem, pa velikokrat, ko odrastejo nimajo enakega značaja. Tudi po poklicu, zanimanjih, načinu življenja sta si lahko kasneje izjemno različna. En se lahko zelo posveča telovadbi, drugi veliko manj in podobno. Foto: Pixabay