Foto: BoBo

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je pojasnil, da je eTorba nacionalni učni portal, ki učiteljem, učencem, staršem in vsem drugim zainteresiranim omogoča enoten dostop do zanje relevantnih strokovno in didaktično pregledanih elektronskih učnih gradiv. Kot je povedal, je vizija portala, da so vsa za učence pomembna elektronska učna gradiva zbrana na enem mestu, njihova uporaba pa mogoča z enim uporabniškim računom.

"Verjamem, da bomo s pomočjo portala množili znanje in še bolje razumeli prednosti multimedijskega učenja. Z vsakim odstavkom, ki ga preberemo, z vsakim videoposnetkom, ki si ga ogledamo, z vsako nalogo, ki jo rešimo, in z vsako mislijo, ki jo delimo, imamo nove priložnosti za rast, a tiskani učbeniki morajo ostati," je poudaril Felda.

Portal eTorba je namreč plod prizadevanj za večjo dostopnost elektronskih učnih virov in je rezultat projekta eVsebine, eStoritve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju (E-torba 2023), ki ga financirata EU in ministrstvo v višini 1,65 milijona evrov. Vizija digitalnega izobraževanja v Sloveniji je, kot je poudaril vodja službe za digitalizacijo izobraževanja Igor Pesek, zapisana v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje 2021–2027.

"Digitalno izobraževanje je izobraževanje v ustvarjalnem fizičnem in/ali virtualnem učnem okolju, v katerem se smiselno, varno in interaktivno uporablja digitalna tehnologija s ciljem dviga znanja in kompetenc vseh udeležencev izobraževanja," je dejal in dodal, da takšna mora biti tudi uporaba elektronskih učnih virov.

Ker učitelji pri pouku pogosto uporabljajo multimedijske vsebine in ker se učenje prenaša predvsem na telefone, je po mnenju Mirjam Oblak iz službe za digitalizacijo pomembna priprava kakovostnih učnih vsebin, ki bodo učencem pomagale, da se bodo učinkovito učili tudi z elektronskimi učnimi viri – tako ne bodo dobili le znanja s predmetnega področja, ampak se bodo učili učinkovito učiti se tudi s tovrstnimi gradivi, je poudarila.

Ob tem je spomnila, da so tudi nadgradili 31 obstoječih e-učbenikov in pet obstoječih e-gradiv, v sodelovanju z različnimi založbami pa so razvili štiri nove e-učbenike za preizkušanje novih pedagoških modelov. Učenci in učitelji se učijo z uporabo eBralnika, ki ponuja prilagodljivost učnih vsebin glede na velikost zaslona ter individualne potrebe posameznika. Vsi elektronski učbeniki so oddani v postopek učbeniškega potrjevanja na strokovnem svetu za splošno izobraževanje.

V prihodnosti se bo nabor gradiv po navedbah Oblak na portalu še obogatil, saj ta namreč postavlja temelje za nadaljnji razvoj tako elektronskih virov kot načinov učenja in poučevanja z njimi.