Foto: Safe.si

Skoraj polovica najstnikov (46 odstotkov), ki so se že srečali s spletno pornografijo, pa je z njo prišla v stik v starosti od 12 do 14 let. Med šestim in devetim letom se je s pornografijo srečalo osem odstotkov, pred šestim letom pa šest odstotkov najstnikov. Prezgodnje srečanje s temi vsebinami negativno vpliva na razumevanje spolnosti in lahko vodi v težave pozneje pri partnerskih odnosih in pri prvih spolnih odnosih, so na Safe.si opozorili v sporočilu za javnost.

Kako se ob tem počutijo

Foto: SAfe.si
Anketo so izvedli na Točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru ljubljanske fakultete za družbene vede. Potekala je od februarja do aprila 2023 kot del aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta. Sodelovalo je 566 osnovnošolcev, starih od 12 do 15 let, in 453 srednješolcev, starih od 15 do 19 let.

Pri prvem stiku se je sicer največ najstnikov, 54 odstotkov osnovnošolcev in 72 odstotkov srednješolcev, počutilo radovedno. Imeli pa so tudi negativne občutke – 25 odstotkov osnovnošolcev in 39 odstotkov srednješolcev se je počutilo zmedeno ter 34 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev neprijetno.

Foto: SAfe.si

Za gledanje spletne pornografije najstniki uporabljajo predvsem telefone (89 odstotkov osnovnošolcev in 97 odstotkov srednješolcev), gledajo jo večinoma sami (91 odstotkov), nekateri pa tudi s prijatelji (25 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev) ter s fantom ali dekletom (10 odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev). Manj kot 10 odstotkov jih gleda z bratom ali sestro.

Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev gleda pornografijo pogosto, občasno pa petina osnovnošolcev in tretjina srednješolcev. Med tistimi, ki gledajo pornografijo pogosto ali občasno, je 60 odstotkov takšnih, ki jo gledajo večkrat tedensko, in 25 odstotkov takšnih, ki jo gledajo enkrat tedensko.

Koliko jih je zasvojenih

Foto: SAfe.si

Zasvojeno s pornografijo se počuti 10 odstotkov osnovnošolcev in 15 odstotkov srednješolcev, ki pornografijo gledajo. Kar 14 odstotkov srednješolcev je povedalo, da potrebuje vedno bolj ekstremne oblike pornografije, da se zadovoljijo. Neprijetne občutke glede spolnosti (strah, odpor ...) ima 14 odstotkov osnovnošolcev in osem odstotkov srednješolcev.

Nasilne oblike pornografije in goli sebki

Foto: SAfe.si

Skoraj polovica osnovnošolskih najstnikov in dve petini srednješolcev, ki so se že srečali s pornografijo na spletu, je že videlo pornografske posnetke z nasilnimi oblikami spolnosti.
Tretjina vseh v anketi sodelujočih najstnikov v starosti od 12 do 15 let in kar polovica starih od 15 do 19 let je že prejela slike ali videoposnetke spolnosti ali gole oziroma razgaljene osebe. Od teh pa si takšnih posnetkov ni želelo prejeti 80 odstotkov osnovnošolcev in 60 odstotkov srednješolcev. Posnetek golega ali razgaljenega sebe je nekomu poslalo pet odstotkov osnovnošolcev in 14 odstotkov srednješolcev. Ta slika je bila naprej deljena brez soglasja pri kar 43 odstotkih osnovnošolcev in 23 odstotkih srednješolcev.

Je prav, da je pornografija tako lahko dostopna?

Foto: SAfe.si

Da ni prav, da je pornografija na spletu tako lahko dostopna, se strinja 58 odstotkov vprašanih osnovnošolcev in le 45 odstotkov srednješolcev, da pa lahko škoduje otrokom in najstnikom, meni 70 odstotkov osnovnošolcev in 62 odstotkov srednješolcev. Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev meni, da se lahko iz pornografije naučijo, kaj je spolnost v resnici.

Skoraj polovica osnovnošolcev (47 odstotkov) ter 42 odstotkov srednješolcev se strinja, da pornografija ponižuje ženske in spodbuja sovraštvo ter nasilje nad njimi. Da to ne drži, meni 28 odstotkov osnovnošolcev in 35 odstotkov srednješolcev.

Foto: SAfe.si

Le tretjina najstnikov se je o spolnosti že kdaj pogovarjala s svojimi starši, o pornografiji pa se je doma pogovarjalo le 11 odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev. Tretjina osnovnošolcev in dve petini srednješolcev se strinjata, da se v šoli premalo pogovarjajo o spolnosti in pornografiji. Pornografijo za učenje o spolnosti uporablja kar 21 odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev.