Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Na letošnji prvi šolski dan je na Dupleški cesti v Mariboru svoja vrata odprla svetovalnica Male zmage. V njej psihologinja Tjaša Lajmsner Paklec nudi podporo otrokom in mladostnikom pri soočanju z različnimi izzivi.

"S prvim septembrom so se Male zmage razširile. Dodali smo psihološke storitve za otroke in mladostnike ter delavnice na različne tematike. Zakaj ta odločitev? Predvsem zaradi tega, da se lahko bolj individualno posvetim otrokom in mladostnikom, da lahko staršem pomagam, in zaradi tega, ker so potrebe po teh storitvah vedno večje, čakalne dobe pa res, res predolge," svojo odločitev uvodoma pojasni Tjaša.

Tjaša ima za sabo večletne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja, prav tako se je udeležila številnih izobraževanj in projektov. "Moja karierna pot se je začela v osnovni šoli. Najprej sem bila zaposlena kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč, za otroke s primanjkljaji. Potem pa sem tudi prevzela vlogo svetovalne delavke. Delala sem tudi z nadarjenimi učenci, tako da sem si v teh sedmih letih v osnovni šoli pridobila kar veliko izkušenj," pove.

Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Zgodnje odkrivanje težav in pravočasna pomoč sta izrednega pomena

Psihološke storitve, ki jih ponuja v Malih zmagah, so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z različnimi izzivi in primanjkljaji. Poudarja namreč, da sta zgodnje odkrivanje težav in pravočasna pomoč izrednega pomena. V prijetno urejenem prostoru, kjer potekajo obravnave, so tako otrokom na voljo številni didaktični pripomočki, kot so igre, knjige in fotografije. Ne manjka niti spodbudnih misli. Poleg individualnih obravnav pa Tjaša za otroke pripravlja tudi skupinske delavnice. Cilj slednjih je izboljšati veščine in spretnosti na določenem področju.

"Potekale bodo štiri delavnice. Ena delavnica bo 'Učenje učenja,' kjer bodo otroci lahko pridobili veščine, kako se učiti in kako se organizirati. Potem bo delavnica 'Sprejemam sebe in zmorem nadzorovati svoja čustva.' To je delavnica za krepitev samopodobe in ustreznega nadzorovanja in izražanja čustev otrok. In pa dve delavnici 'Krepimo pozornost in koncentracijo; 'ena je namenjena otrokom od 5 do 7 let in druga od 8 do 10 let. V njej se bodo otroci, ki imajo primanjkljaj na področju pozornosti in koncentracije, lahko učili in krepili, kako vzdrževati pozornost in koncentracijo," pojasni.

Poleg psiholoških svetovanj in skupinskih delavnic ponuja tudi poklicno svetovanje, podporo staršem ob vzgojnih izzivih otrok, mediacijo ter strokovna izobraževanja in seminarje.

Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Ob novem šolskem letu se otroci pogosto znajdejo v stiski

Ker lahko novo šolsko leto za marsikoga predstavlja vstop v neznano, Tjaša poudarja, da se tudi takrat številni otroci in mladostniki znajdejo v situacijah, ki jim prinašajo številne izzive in stiske. Ob tem poudarja, da morajo biti starši ob začetku novega šolska leta še posebej pozorni na vedenje svojih otrok.

"Starši ste tisti, ki najbolje poznate svojega otroka, zato verjamem, da tudi najhitreje opazite spremembe - predvsem kadar gre za čustvene stiske ali primanjkljaje. Svetujem vam, da pravočasno poiščete pomoč, če opazite kakšne spremembe pri otroku, ker če je to na začetku šolskega leta, se znajo potem z dodatnimi šolskimi obveznostmi tudi te težave in primanjkljaji stopnjevati," pove in doda: "Starši so tisti, ki vidijo primanjkljaj in starš je tisti, ki lahko otroka pripelje v neko institucijo, da se mu lahko nudi pomoč."

Hkrati pa poudari, da je včasih za otroka dovolj zgolj en obisk pri strokovnjaku. "Včasih potrebuje otrok samo kakšen posvet, kakšen pogovor z osebo, ki ni njemu blizu - s kakšnim strokovnjakom. Toliko, da se odpre, da dobi določene usmeritve, nove poglede. Tako da to ne pomeni, da če boste otroka pripeljali na svetovanje, da bo moral to svetovanje obiskovati vsak mesec. Ni nujno. Pogledamo prvo stopnjo težave otroka, kakšni so primanjkljaji, uvodni razgovor s starši, z otrokom in potem vidimo, ali otrok potrebuje nadaljnje obravnave ali je bila tista prva obravnava, prvo psihološko svetovanje, dovolj."

Kako so odprtje svetovalnice Male zmage sprejeli starši in otroci? Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora:

Svetovalnica Male zmage